Chương Trình

Chương Trình

Chương Trình Đào Tạo Tại UPC

Chương trình đào tạo tại UPC tập trung vào những lĩnh vực, ngành nghề đang thu hút nhiều lao động không chỉ tại Úc mà ngay tại Việt Nam, để đảm bảo cho sinh viên có một tương lai nghề nghiệp vững chắc sau khi tốt nghiệp.

Chương Trình Tiếng Anh​

Giáo Dục Mầm Non

Certificate III in Early Childhood Education and Care

Diploma of Early Childhood Education and Care

Lãnh Đạo Và Quản Trị​

Diploma of Leadership and Management

Advanced Diploma of Leadership and Management

Skyline International College

UPC Liên Kết Đầu Vào Với Trường SIC. Sinh Viên Học Anh Văn Với UPC Để Vào Học Hai Ngành Chuyên Môn Của SIC: Kế Toán Và IT.

Kế toán

  • FNS40217 – Certificate IV in Accounting and Bookkeeping
  • FNS50217 – Diploma of Accounting
  • FNS60217 – Advanced Diploma of Accounting

Công nghệ thông tin

  • ICT50118 – Diploma of Information Technology
  • ICT60215 – Advanced Diploma of Network Security

Quản trị nhà hàng - khách sạn

  • SIT40516 – Certificate IV in Commercial Cookery
  • SIT50416 – Diploma of Hospitality Management

King’s Own Institute

UPC liên kết đầu vào với Học viện King’s Own. Sinh viên học Anh văn với UPC để vào học cử nhân hay Thạc sĩ và học Cao đẳng bằng Cao đẳng Lãnh đạo và Quản trị để vào khóa Cử nhân Kinh doanh.

070367M Bachelor of Business (Management and Finance)

070366A Bachelor of Business (Accounting)

098239M Bachelor of Information Technology

083134K Master of Arts (TESOL)

076835F Master of Professional Accounting

0100969 Master of Information Technology

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
On Key

Related Posts

Scroll to Top